• PÅ PLASS: - Jeg har gått til kontroll fire ganger årlig, og har aldri glemt timen, sier Martine Sandvik (til høyre), som denne formiddagen venter sammen med Margit Eriksen og Lisa Malene Booth. FOTO: MARIE HAVNEN

82.000 legeavtaler gikk tapt i fjor

Køene i helsevesenet kunne vært kuttet, hvis bare pasientene møtte til timene sine. I fjor gikk 82.000 konsultasjoner tapt i Helse Vest.