Terje kjeftet på skoleledelsen. Da ble det bråk.

Nå svinger Sivilombudsmannen pisken over Askøy kommune.

Publisert Publisert

Askøy kommune begrenser ytringsfrihet. De nekter innsyn i — og arkiverer ikke - offentlige dokumenter skikkelig. Det konkluderer Sivilombudsmannen.

Det er saken om de seks Askøy-lærerne som kritiserte kommunens konsulentbruk i skolen som har fått frem den krasse kritikken.

Lærer Terje Johansen og fem andre kommunalt ansatte lærere uttalte seg i Askøyværingen om at kommunen hadde engasjert konsulentfirmaet «Ringer i Vann» for å gjøre skolene bedre. Lærerne var kritiske til konsulentenes arbeid, og mente lærerne ved skolene ikke tjente noe på dette prosjektet.

Fikk kritikk

Undervisningssjef Åge Rosnes gjorde det tidlig klart at han ikke likte at de uttalte seg om disse tingene til media.

Johansen ble kalt inn til rektor ved Kleppestø skole, og fikk deretter brev fra undervisningssjefen hvor han fikk beskjed om at kritikk skulle tas opp «på lavest mulig nivå» og at man forventet at lærerne brukte tjenestevei i fremtiden.

Vår lojalitet ligger hos brukerne av skolen. Vi ønsket å gå ut og skape en åpen debatt rundt denne saken, noe som kunne få flere enn oss til å engasjere oss

Saken ble siden klaget inn til Sivilombudsmannen, som nå har kommet med sin klinkende klare uttalelse:

«Askøy kommunes reaksjon på avisoppslaget i Askøyværingen fremstår som en begrensning av Johansens ytringsfrihet».

Sivilombudsmann Arne Fliflet ber samtidig kommunen merke seg hans gjennomgang av pressereglementet i kommunen. Han mener også at Askøy kommune bør gå gjennom rutinene sine for arkivering og journalføring av dokumenter.

Fornøyd

Lektor Terje Johansen er svært fornøyd med avgjørelsen.

— Vi var seks stykker som var sammen om dette i avisen, og dette er på vegne av oss alle. Grunnen til at min sak ble løftet opp var at jeg var det eneste medlemmet i Norsk Lektorlag som tok saken videre.

Det viktige for lærerne var å få etablert at de ikke hadde gjort noe galt.

— Dette er en prinsipiell sak. Vi har ikke skadet verken skolens eller kommunens omdømme i denne saken. Og det var da aldri vår plan heller. Vi mente at dersom vi som fagpersonell ikke kan uttale oss, hvem kan det da?

Fra skolesjefen og kommunen fikk de beskjed om at de skulle gå tjenestevei.

— Vår lojalitet ligger hos brukerne av skolen. Vi ønsket å gå ut og skape en åpen debatt rundt denne saken, noe som kunne få flere enn oss til å engasjere oss.

Johansen mener de nå har fått knesatt viktige prinsipper i Askøy kommune, og at alle som jobber i skoleverket vet at de har ganske gode rettigheter til å uttale seg om ting som omhandler bedriften de jobber i.

— Lojalitetsplikten trumfer ikke ytringsfriheten, som faktisk er nedfelt i Grunnloven.

Han legger ikke skjul på sin forbauselse over måten skolesjefen Åge Rosnes reagerte i denne saken.

Godt innenfor

Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, sier at de hele tiden har ment at Johansens uttalelser har ligget godt innenfor hva han lovlig kunne uttale seg om. Og at Sivilombudsmannens uttalelse er en bekreftelse på dette.

— Det er svært viktig at ikke lærere i den norske skolen får munnkurv fra arbeidsgivere. Dersom vi ønsker en opplyst debatt om skolen, kan ikke debatten føres bare av skrivebordsbyråkrater og synsere, sier hun.

Utdanningssjef Åge Rosnes sier de vil rette seg etter uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

Han sier de har ment skrivet de sendte til lærerne lå innenfor kommunes rett og plikt til informasjon og veiledning.

— Vi ser at Sivilombudsmannen mener at ytringsfriheten her er begrenset. Det tar vi til etterretning.

Rosnes mener de ikke har nektet lærerne å snakke i media.

— Uenigheten har dreid seg om innholdet i det de sa.

Videre kommer kommunen til å jobbe med lignende saker innenfor de rammene Sivilombudsmannen setter. Rosnes påpeker også at kommunens pressereglement er til revisjon.

— Det er på bakgrunn av denne saken. Vi har hatt en erkjennelse av at reglementet bør sees på siden den dagen denne saken dukket opp.

Publisert