Storutrykning til Laksevåg

Brannvesenet fikk melding om brann i en vifte.