Lover syklistene plass

Innen 2013 skal sykkelruten fra sør føres trygt inn til sentrum. I årene etter skal alle hovedrutene inn mot sentrum kobles sammen.