- Sjuke barn har rett til å sleppe å leve

Mange barn som blir født med skader vil få eit så smertefullt og dårleg liv at dei bør få sleppe å bli sett til verda, meiner mangeårig barnelege Terje Thomassen.

Publisert Publisert

MÅ FÅ VITE: Helsevesenet har plikt til å informere foreldre med alvorleg sjuke foster om kva dei må gjennom viss dei blir fødd, utan at foreldra må tru at ein prøver å tvinge dei til å ta abort, meiner mangeårig barnelege Terje Thomassen ved Haukeland Universitetssjukehus. Foto: SEAN MELING MURRAY

  • Hans K. Mjelva
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Debatten har gått heftig i BT etter at Venstre-politikar Åsta Årøen i eit lesarinnlegg 20. mars gjekk til angrep på helsevesenet. Årøen har fått beskjed om at barnet ho ber på har skadar, som kan tyde på kromosomfeil.

Ho meiner helsevesenet pressar foreldre til å ta abort når barna har slike feil.

Les også

- Kvinner oppfordres til å fjerne syke fostre

I dagens avis kastar lege Terje Thomassen seg inn i debatten på lesarbrevplass. Han meiner Årøen og andre ikkje tek inn over seg dei lidingar dei kan påføre barna som blir født.

— Det er lett å ta solskinshistoriene om barn med Downs som fungerer bra, men ein gløymer alle dei som må leve livet på institusjonar, dei som aldri kjem til orde. Og ein gløymer alle foreldre som er fortvilt over at deira barn ikkje er slik som dei som kjem i avisene, seier Thomassen.

- Må lide for vårt mangfald?

I dag er han anestesilege på Haukeland Universitetssjukehus, men han har jobba i mange år som barnelege både på Haukeland og andre sjukehus. Han har sjølv vore med å fortelje foreldre at barnet dei ventar, eller har fått, er alvorleg sjukt.

Poenget hans er at veldig mange barn med kromosomfeil og andre alvorlege diagnosar, ofte vil få eit liv med store smerter og låg livskvalitet. Han reagerer på retorikken motstandarane av tidleg diagnose og abort brukar, mellom anna ved å snakke om retten til å velje livet. Som han skriv i lesarinnlegget i dagens BT:

"Hvis man et øyeblikk greier å løfte blikket over den meget omtalte nakkefolden, vil man se at problemstillingen også må omfatte fosteret og dets rettigheter. For hva slags lidelser skal det ha plikt til å måtte gjennomgå for at foreldre skal få oppfylt sine "rettigheter"? Eller at du og jeg skal kunne leve i et mer "mangfoldig" samfunn?"

— Du kan ikkje krevje at mange skal vekse opp med eit handikap, fordi vi friske skal ha eit mangfald. Men eg er ikkje for abort uansett, det må vere opp til den enkelte. Mitt poeng er at det er fleire måtar å sjå dette på, og at du ikkje nødvendigvis er mot mangfald fordi du vel å abortere eit foster som er alvorleg sjukt, seier han.

- Informasjon, ikkje press

Thomassen meiner det er helsevesenet si plikt å informere foreldra så godt som mogleg om tilstanden til barnet, slik at dei kan gjere sine val. Han meiner Årøen tek feil når ho meiner dei prøver å leggje press på foreldra til å ta abort.

— Barnelegar på nyføddavdelinga, dei som jobbar med fostermedisin og andre må kunne leggje fram for foreldra kva eit slikt barn må gjennom, utan at foreldra trur dette er ein måte å tvinge dei til å ta abort på. Det er det same som når eit vakse menneske får ein alvorleg sjukdom, du må få informasjon før du kan ta dine val, seier han.

Det same meiner han gjeld forslaget om at alle skal få tilbod om ultralyd allereie i 12. veke.

Tenkjer ikkje økonomi

Både Årøen og andre meiner staten har økonomiske motiv for å gje folk tidleg ultralyd og fosterdiagnostikk, til dømes fordi abortar gjev færre pleietrengande.

— Det er reinspikka tull. Eg har jobba i helsevesenet sidan 1973, og eg har aldri sett at økonomi har vore brukt som argument for at slike barn ikkje skal få behandling, eller at ein ikkje kan ta imot fleire slike born, seier han.

Synspunkt? Delta i debatten!

Publisert
BT anbefaler

Skal du ha konfirmasjon i helgen? Disse reglene gjelder nå.

Bergen forbyr private sammenkomster med over 20 personer. Det betyr ikke at du må avlyse.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. Politiet fant kokain hjemme hos Petter Northug: – Jeg har gjort en stor feil

  2. To gjenger barket sammen på Nygårdshøyden

  3. Slik skal skolene i Bergen unngå smitte

  4. TV 2 skal diskutere fremtiden med Northug: – Dette er en alvorlig sak

  5. Mistet lappen etter å ha kjørt i 129km/t

  6. Hasjen erstattet sex, mat og venner for «Anne» (20). Til slutt turte hun ikke gå ut av leiligheten.