• MÅ FÅ VITE: Helsevesenet har plikt til å informere foreldre med alvorleg sjuke foster om kva dei må gjennom viss dei blir fødd, utan at foreldra må tru at ein prøver å tvinge dei til å ta abort, meiner mangeårig barnelege Terje Thomassen ved Haukeland Universitetssjukehus. FOTO: SEAN MELING MURRAY

- Sjuke barn har rett til å sleppe å leve

Mange barn som blir født med skader vil få eit så smertefullt og dårleg liv at dei bør få sleppe å bli sett til verda, meiner mangeårig barnelege Terje Thomassen.