— Her kan banen krysse Vågen, sier Gunn-Vivian Eide entusiastisk og peker over mot Bradbenken, der hun ser for seg at broen kan ende.

— Den kan komme ut av tunnel, ha et stopp ved enden av Gågaten og krysse Vågen i en flott bro som også kan brukes av fotgjengere og syklister. Jeg tror det ville blitt en attraksjon for Bergen, sier hun.

Eide var kommunalråd i Bergen fra 1995 til 1999, i årene da planene for dagens bybanestrekning ble lagt. Sammen med blant andre senere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og byråd Lisbeth Iversen (KrF), er hun blitt kalt en av Bybanens mødre.

Tunnel, bro eller gate?

Nå skal linjen mot Åsane planlegges, og diskusjonen er i full gang om hvordan traseen skal gå igjennom sentrum.

Byrådsleder Monica Mæland har gått inn for å føre Bybanen over Bryggen, mens andre mener den bør gå i tunnel fra Kaigaten til Sandviken.

Naturvernforbundet har foreslått en trasé som går ut på Nordnes og krysser Vågen i tunnel eller bro. Da Venstre i forrige uke arrangerte et debattmøte om fremtidens bybane, var det mange som var begeistret for det alternativet. En av dem var Gunn-Vivian Eide.

— Det er en veldig god idé å inkludere Nordnes. Her er det masse arbeidsplasser og et nesten ikke-eksisterende kollektivtilbud. Tellinger viser at Nordnes genererer 10.000 biler i døgnet, og det er trafikk som belaster sentrumsgatene, sier hun.

- Synlighet viktig

Av de to Nordnes-alternativene, tunnel eller bro over Vågen, mener Eide at bro er klart best.

— Jeg er opptatt av Bybanen skal være mest mulig synlig. I Bergen har vi valgt en sporvei på overflaten, ikke en T-bane. Synlighet gir flere passasjerer og gjør Bybanen til en viktig del av byens identitet, sier hun.

Med et stopp på Nordnes og et på Bradbenken mener hun viktige passasjergrupper vil få sine behov dekket. Dessuten peker hun på at en bro vil være verdifull for gående og syklister.

— Men vil ikke en bro sperre ute alle større båter fra Vågen?

— Det er en av de tekniske utfordringene som må utredes. Men uansett må broen være såpass høy at Flaggruten og veteranbåtene kommer under. Når det gjelder Statsraad Lehmkuhl, vil broen kunne gå like innenfor der Statsraaden ligger i dag. Og kanskje går det an å lage en bro som kan åpnes ved behov? foreslår Eide.

Utredes i vinter

Vågen har vært Bergens hovedpulsåre i snart 1000 år, og en bro vil dramatisk endre bildet av byen. Eide skjønner at noen kan reagere på det, men sier at det er nødvendig med nytenkning.

— Bergen skal ikke være et museum. Vi må få en smekker bro som vi kan være stolte av, og som kan bli et nytt landemerke. Da tror jeg utsikten fra Fisketorget blir forskjønnet av en slik bro, sier hun.

Flere har stilt spørsmål ved om en undersjøisk tunnelløsning er teknisk mulig. Den midterste delen av Vågen er opptil 16 meter dyp, og Bybanen kan bare ha en beskjeden helling på skinnegangen.

Likevel er ikke byråd Filip Rygg (KrF) veldig begeistret for ideen om bro over Vågen.

— Vi skal utrede alt, også bro. Men det har sine utfordringer, både i forhold til det estetiske og båttrafikken. Jeg er fascinert av tanken om å få med Nordnes, men også tunnel under Vågen har sine problemer. Det viktige nå er å få all informasjon på bordet, sier han.

Hva synes du om Eides forslag? skriv din mening i kommentarfeltet nedenfor!