• NY SJEF: Fra venstre, kommandørkaptein Petter Hellesen, kontreadmiral Nils Johan Holte som er sjef for Forsvarets spesialstyrker og avtroppende sjef for MJK, kommandørkaptein Tom Robertsen. FOTO: Magne Åhjem, Haakonsvern Orlogsstasjon.

Ny sjef for hemmelige soldater

Færrest mulig skal vite at de er marinejegere. Nå har de fått ny sjef.