Kommunens viktigste dokument kan oppsummeres i tre bokstaver: KPA. Bak disse bokstavene skjuler de relativt tørre ordene «Kommuneplanens arealdel» seg.

Dette er plandokumentet som bestemmer hvordan hele samfunnsutviklingen i Bergen kommune skal styres.Siden planen er så viktig, skal den rulleres hver eneste valgperiode. Dette for å sikre at planen er oppdatert i henhold til alle lover og regler.

Deler opp planen

Nå bryter byrådet dette. I juni la det frem en sak som sier at kommuneplanen skal behandles i to deler: En samfunnsdel, og en arealdel.

Samfunnsdelen skal ta for seg de overordnede målene for utviklingen av Bergen. Arealdelen vil legge føringer for hvordan de forskjellige områdene kan utvikles.

Dersom alt går på skinner, vil dokumentene som omhandler samfunnsdelen behandles på junimøtet i bystyret i 2015. Dette er det aller siste møtet i denne valgperioden.

Arealdelen vil imidlertid ikke vedtas før i 2016 en gang.

Siden 19. mai har ikke Bergen hatt en egen byråd for byutviklingsområdet. Ragnhild Stolt-Nielsen (H) har tatt over ansvaret her på toppen av sine vanlige oppgaver som byrådsleder.

I løpet av sommeren har hun ikke diskutert byrådsspørsmålet med noen av gruppelederne for H og Frp. Heller ikke denne uken kommer det på plass en ny byråd.

Ikke fått informasjon

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, representerer også partiet i byutviklingskomiteen i bystyret. Han legger ikke skjul på at de er utålmodige.

— Vi mener at det å vente på en ny byråd for byutvikling i to og en halv måned er lang tid. Vi er snart i midten av august, og vi regner med at hun kommer med kandidater innen kort tid.

Konfrontert med at det ikke skjer denne uken heller, sier Lund at han «tar det til etterretning».

— Er det bra?

— Ingen kommentar.

Han registrerer at byrådet er forsinket med kommuneplanen.

— Det er en av grunnene til at det er så viktig å få en ny byråd på plass. Det gjenstår masse arbeid med den.

Lund legger ikke skjul på viktigheten av å få på plass denne saken.

— Kommuneplanen legger føringer for alle planene i Bergen fremover. Det handler om boligbygging, transportårene, kollektivtrafikken, boligbygging, for ikke å glemme flyplassen og Bergens nye havn. Dette er ryggraden i hele kommunen, sier han.

Lund har også hørt om at flere saker nå avgjøres på fullmakt av personer i administrasjonen. De har altså ikke vært politisk behandlet.

— Dette vil bare føre til at vi får en rekke klagesaker i retur til politikerne fordi de har vært avgjort administrativt.

- Stor svakhet

Geir Dale representerer Ap i byutviklingskomiteen. Han mener det er «en veldig stor svakhet» at hele kommuneplanen ikke behandles i denne valgperioden.

— Vi jobber med relativt gamle planer allerede. Den nåværende planen tok lang tid å få satt på plass på grunn av forhandlinger med Fylkesmannen og at den måtte avgjøres av Miljødepartementet.

Han mener politikere og byutviklere i dag må bruke mye tid og ressurser på å få gjennom saker, fordi planverket ikke er oppdatert. Mange områder blir heller ikke utviklet på grunn av dette.

— Det er en av grunnene til at Bergen har en altfor sen boligproduksjon.

Dale reagerer sterkt på at det ikke er kommet på plass en ny byutviklingsbyråd.

— Det er horribelt med tanke på alle de sakene som er på vei, og som burde fått fokus på seg. Ikke minst Bybanen og kollektiv utbygging. Byråden burde vært på plass for lenge siden. Det er skremmende å se hvor tafatte byrådet opptrer.

At byrådslederen har ansvaret for området i mellomtiden, mener han ikke er formildende.

— Med den arbeidsmengden de to postene innebærer, kan jeg ikke forstå at det kan fungere i lengden.