• GRAVER: Bergen kommunale bygg har gravd opp langs skoleveggen for å få bukt med fuktproblemene. FOTO: RUNE BERENTSEN

Stenger Landås skole

150 elever skysses til Skjold skole fra tirsdag.