• HJELPER TIL: Kari Frønsdal (69) hjelper moren Anny Bertea Storetvedt (93) med mange hverdagslige gjøremål. Innkjøp, stelling av hår og hjelp med papirer er noe av det som må ordnes i løpet av uken. Verken hun eller moren tror at byråden kan basere seg på at familiene vil trå til mer hjemme.

Kari sørger for at moren får den hjelpen hun trenger

Mens Anny Bertea Storetvedt (93) venter på sykehjemsplass, må datteren handle og stelle for henne flere ganger i uken. I fremtiden må flere eldre regne med å bo hjemme lenger.