Tre måneder etter at bystyret i Bergen vedtok at Bryggen skal være fri for bil og bane, er det på ny oppstått usikkerhet rundt bybanetraseen til Åsane. Bakgrunnen er Aps Pål Hafstad Thorsens utspill i BT søndag. Der åpnet han for å si ja til skinner over Bryggen hvis det kan føre til byrådssamarbeid med KrF og Venstre.

— At vi har gode forhandlingskort nå er det ingen tvil om, sier Dag Inge Ulstein, som etter alle solemerker blir KrFs toppkandidat ved neste høsts lokalvalg.

Han legger ikke skjul på at omkamp om Bryggen fort kan bli aktuelt hvis det viser seg at det ikke lar seg realisere med tunnel ved Kjøttbasaren, noe mange tror.

Ingen banegaranti

Høyres byrådslederkandidat Martin Smith-Sivertsen vil ikke svare på om han er villig til å ofre Bryggen for å unngå at Venstre eller KrF samarbeider med Ap.

— Jeg vil ikke gå inn på det nå. Vi har en plan og det er tunnelinnslag ved Vetrlidsallmenningen, sier han med henvisning til bystyrets vedtak i juni.

STRIDENS KJERNE: Slik så Peter C. Frølich for seg Bryggen uten biler og bybane. Tegningen betalte han delvis av egen lomme. ILLUSTRASJON: FABIAN SCHNUER GOHDE
STRIDENS KJERNE: Slik fremstilte kommunen bybanetraseen over Bryggen i sin konsekvensutredning. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE

— Det er knyttet stor usikkerhet til dette vedtaket. Hva gjør du om det ikke lar seg realisere?

— Jeg opplever det å være et hypotetisk spørsmål. Jeg har ikke tenkt å gi noen garantier, sier Smith-Siversen.

— Så du vil ikke garantere at med deg som byrådsleder blir Bryggen banefri?

— Ja, det er riktig, sier Smith-Sivertsen, som innen kort tid kan bli Bergens nye byrådsleder. Neste tirsdag arrangerer Bergen Høyre nominasjonsmøte. Sittende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen har varslet at hun trekker seg om hun taper denne kampen.

Vil holde fanen høyt

I Høyre knytter det seg derimot betydelig prestisje til dette spørsmål. Bystyremedlem Atle Fasteland er krystallklar i sitt råd til Martin Smith-Sivertsen.

— Jeg mener vi bør garantere at banen ikke skal gå over Bryggen. Vi bør holde denne fanen høyt, sier han og legger til:

— Det har vært et så stort flertall mot Bryggen at denne saken bør legges død.

— Er Bryggen viktigere for Høyre enn byrådsmakt?

— Jeg tror vi vil se et annet KrF med Ulstein som leder. Jeg tror ikke partiet ville gått ut av byrådet hvis han hadde styrt, sier Fasteland.

Det skal han derimot ikke være så sikker på.

— Det som skjedde den gang var ikke greit. Det viktigste vi har vist ved å gå ut er at ingen kan ta oss for gitt, sier Ulstein,

— Er det gitt at KrF kommer til å samarbeide med de borgerlige partiene?

— Det som er viktig her er at de ikke tar oss for gitt. KrF er et sentrumsparti. Vi har likhetsfaktorer i ulike retninger.

— Hvor sentral blir Bryggen i eventuelle nye byrådsforhandlinger?

— For oss handler det om å få bybane til Åsane. Der er Bryggen en del av spørsmålet, sier Ulstein.

Venstre håper Høyre snur

Også Erlend Horn (V) synes signalene fra Thorsen er positive.

— Men det er Thorsen som sier dette, og ikke Ap. I politikken forholder vi oss til partienes standpunkt, og ikke personenes private standpunkt. Men jeg håper jo at flere tenker sånn.

Horn sier det ville vært bra om Ap viste en mer pragmatisk tilnærming til bybanedebatten enn hva de har gjort til nå. Han viser til at også Frps gruppeleder Tor Woldseth har uttalt at de ikke vil stille noen ultimatum før eventuelle forhandlinger.

— Dette håper jeg også Høyre tar til seg. Det er interessant å se om de vil vise samme holdning, eller være uforsonlige.

Han registrerer Smith-Sivertsen sine uttalelser i mandagens BT, hvor han siteres på at han foretrekker en lang tunnel fremfor å legge banen over Bryggen.

— Det synes jeg er synd. Jeg ønsker selvsagt at flest mulig politikere i Bergen vil en bane som går i dagen, og ikke en dårlig løsning som det en slik tunnel vil være. Jeg er opptatt av at folk er åpne, og ikke går inn i forhandlinger med ultimatumer.

- En god bybane er viktigst

Den siste tidens debatt om hvem Venstre kan samarbeide med, mener Horn har kommet skjevt ut. Nylig opphevet Venstre et vedtak om at de ikke skal samarbeide med Frp, samtidig som de vedtok at de ønsker å gå til valg på et borgerlig samarbeid. At dette utelukker samarbeid med andre, mener Horn er en feiltolkning.

— Det betyr at vi ønsker å forhandle med de borgerlige først. Det ville vi ikke vedtatt om det ikke var fordi vi trodde vi fikk mest gjennomslag for vår politikk der. Men jeg utelukker ikke at vi kan forhandle med andre partier dersom vi ikke får gjennomslag for vår politikk i forhandlingene.

Politikere fra Arbeiderpartiet har en rekke ganger den siste tiden påpekt at Ap og Venstre har mer til felles med hverandre når det gjelder miljøpolitikk og sosialpolitikk, sammenlignet med Høyre og Frp. Horn sier seg ikke uenig i det.

— Det er de sakene vi har trukket frem, fordi vi er mest uenige med dagens byråd i dem. Derfor vil vi inn i byråd for å endre retningen på de områdene. Hadde det vært et Ap-styrt byråd vi skulle forhandlet med, så ville vi nok trukket frem andre saker. Som uenigheten rundt bruken av private, individets frihet og ansvar og slike mer ideologisk rettede saker.

— Å bygge en god bybane er Venstres viktigste sak, og kommer til å stå øverst på vår liste i eventuelle byrådsforhandlinger. Vi stiller ingen ultimatum, men de fleste vet at Venstre vil ha Bybanen langs Bryggen, sier Horn.