• TAPTE: Tor Bertelsen fikk ikke medhold av Borgarting lagmannsrett. Her sammen med advokat Arvid Sjødin (til h.). ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Bertelsen får ikke jobben tilbake

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er nok et sviende nederlag for den avsatte tingrettsdommeren.