- Hun er så fiiin

Dronning Beatrix fra Nederland ble tatt imot av to unge menn.