Full sjukehussprik i Sogn og Fjordane

Sjukehusdebatten i Sogn og Fjordane fylkesting i dag kan ende utan vedtak. Det er ikkje fleirtal for noko som helst.