Melkebonde fortviler etter ras

Får ikke levert melken på grunn av steinras.