• ULIKE TILTAK: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mener holdningskampanjer, bedre veier og fartskontroller er viktige tiltak for distriktene. Her i debatt med Monica Mæland. FOTO: ØRJAN DEISZ

- Ulike midler for bygd og by

Tiltak på Østlandet gir mest nytte, mener samferdselsministeren.