Da Staalesen debuterte

Gunnar Staalesen debuterte i 1969. «Ikke blant årets dårligste», skrev en anmelder.