Den nye eldrebølgen

En ny eldrebølge av psykisk utviklingshemmede er på vei. Få kommuner i Norge er forberedt.