- Fikk bjelker over seg

Arbeidsulykke hos BIR på Lønningsflaten.