• (1/4)
    PATRULJERER: Tirsdag ligger 28 år gamle «West Alpha» til testing utenfor Ølensvåg. Riggen skal benyttes i en omstridt prøveboring i Karahavet nord for Sibir. I bakgrunnen, noen kilometer unna riggen, skimtes kystvaktskipet «K/V Bergen». FOTO: Håvard Vestbø, RiVest.no

Her vokter kystvakten Exxon-plattformen mot Greenpeace

Greenpeace sitt flaggskip er på vei til Ølen. Politiet har bedt Kystvakten om bistand til å holde demonstranter borte fra den omstridte riggen.