Freding av smelteverket utsett

Riksantikvar Jørn Holme gjorde kjent tysdag at han vil trekkja smelteverkstomta i Odda frå søknaden om verdsarv på lista til Unesco. Avgjerda i fredingssaka er utsett til mars. Odda-ordførar Gard Folkvord meiner det er eit løftebrot.