Frifunnet for Skuteviksbrannen

Michele Saluzzi (27) er ifølge forsvareren frifunnet for brannen i fire sjøboder i Skuteviken i 2008.