- Kom deg vekk

En anleggsarbeider jaget streikevakter bort og ba fagforeningen gjøre jobben sin.