Stanser bruk av datamateriell

Lederen for forskningsprosjektet beklager sterkt at sensitive personopplysninger er brukt.