• BOLIGBOOM: Boligbyråd Lisbeth Iversen skryter av de private utleierne i Bergen. - Det er ikke noen vegring mot å ta i mot vanskeligstilte, og folk er stort sett positive. Bergen er åpen for mangfold, sier Iversen. FOTO: ØRJAN DEISZ

Kjemper mot gettoer

Boligbyråd Lisbeth Iversen sprer nye kommunale utleieboliger for å unngå en forverring av byens mest belastede strøk.