Med Hetland i Heimevernet

I juni 1951 deltok Audun Hetland på en Heimevernsøvelse. Den må ha vært ganske morsom!