• VANSKELIG TID: På Voss sjukehjem og Vetleflaten omsorgssenter jobbet det filippinske ekteparet et halvt år uten lønn. I mellomtiden måtte de leve av oppsparte midler. Likevel har de lyst å fortsette å bo og jobbe på Voss. - Vi liker oss her, selv om vi savner barna våre, sier ektemannen. FOTO: TOR HØVIK

Jobbet gratis for kommunen

I et halvt år jobbet et ektepar fra Filippinene på sykehjem på Voss – uten lønn.