Sløvåg-advokater anklages for dokumentfalsk

Tre advokater er klaget inn for Advokatforeningen.