BT spør: Hva mener du om trafikksituasjonen i Bergen?

Kan du avse et par minutter til denne spørreundersøkelsen?