• VILLE IKKE KOMMET: Dersom det ikke hadde vært mulighet for en professorstilling i Bergen, ville professor Bodil Holst aldri vurdert å søke på forskerstipend fra Bergen Forskningsstiftelse. Arkivfoto: Vegar Valde FOTO: Vegar Valde

Mohn-millioner i tynn tråd

Universitetet i Bergen sier nei til en ordning som har sikret 100 millioner kroner til rekruttering av forskere.