• leser.jpg FOTO: SCANPIX

Tiåringer i Bergen på 95.plass i lesing

Bergenske femteklassinger havner på 95. plass i lesing.