Det finnes ingen medisin mot for mye alkohol. Det får denne mannen erfare.

Kode gul på Akutten.