Tilstanden bedret for kiter (40)

Mannens tilstand nedjustert fra kritisk til alvorlig etter kite-ulykke tirsdag.