• SIDEBYTTE: Byluftlistens Endre Tvinnereim (til v.) melder overgang til Arbeiderpartiet. Det håper mange skal hjelpe partiet til å vinne Venstre og KrFs sjeler, her representert ved Marita Moltu (KrF, i midten) og Julie Andersland (V).

Kastes ut av forhandlingene

Byluftlistens Endre Tvinnereim meldte seg inn i Ap rett før budsjettforhandlingene startet. Nå har de borgerlige kastet ham ut, men han erstattes av en vara fra Byluftlisten.