Innbrudd på varehus i Åsane

Konteinere er klippet opp.