• FOTO: 2211-tipser

Ekstramannen

Blir dette vanlig nå når sambruksfeltene er kommet?