Bjørn Røthe er regjeringens drømmebonde. Han har satset mange millioner kroner på å bli stor, men mener selv at norsk landbruk må ha plass til de små.

- Spørsmålet var om jeg skulle gi gass eller legge ned. Jeg valgte det første, sier Røthe.

Den nye, store driftsbygningen sto klar for bare noen uker siden. Pris: Mellom 6,5 og 7 millioner kroner.

Gleden varte i en uke.

- Da kom regjeringen med tilbudet i landbruksoppgjøret.

I den topp moderne driftsbygningen har bonden i Dyr­vedalen på Voss plass til 40 melkekyr. Han leier både kvoter og tilleggsjord hos naboer. Det er også slik regjeringen vil ha det. Bøndene må bli større og mer effektive.

- Jeg har ikke regnet på detaljene i oppgjøret, men jeg er nok blant dem som vil komme bedre ut. Men jeg blir neppe rik, sier Røthe.

Forutsetningene for drift på små og mellomstore bruk var et av konfliktpunktene da regjerings­partiene natt til i går brøt landbruksforhandlingene med Venstre og KrF.

- Vi er enige med regjeringen om å styrke heltidsbonden og gjøre det enklere å leve av jordbruk, men det kan ikke gå på bekostning av små og mellom­store bruk, sier Terje Breivik, nestleder i Venstre.

Etter bruddet sendte landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) fredag over et forslag til ny jordbruksavtale. Dette var så å si identisk med statens tilbud til bondeorganisasjonene.

Flere invitasjoner

Arbeiderpartiet var raskt ute fredag og inviterte Venstre og KrF til samtale om jordbruksoppgjøret.

Også stortingsrepresentant Sigrid Brattabø Handegard (Sp) fra Hordaland, frir nå til de to partiene for å få det hun mener er en bedre løsning for bønder i vest.

- Det er utrolig viktig å få på plass et jordbruksoppgjør som ivaretar vestlandsjordbruket. Skal vi sikre økt matvareproduksjon, må vi bruke de ressursene vi har, sier hun.

Handegard mener man må reversere mange av struktur­tiltakene regjeringen har foreslått.

- For eksempel å øke taket på melkekvoter til 1,2 millioner liter. Det vil føre til at man flytter melkeproduksjonen til Øst­landet, Jæren og Trøndelag. Det kan igjen komme i konflikt med produksjonen av korn, som vil svekke den totale matproduksjonen, sier Handegard.

- Fint med engasjement

Breivik sier takk, men foreløpig nei takk til invitasjonen fra ­opposisjonspartiene på Stortinget.

- Vi synes det er kjempefint at Arbeiderpartiet nå kommer på banen og viser engasjement og omsorg for en så viktig næring som landbruket. Men når saken nå kommer til Stortinget, har Venstre primært et ønske om å bidra til en løsning sammen med regjeringspartiene, i samsvar med samarbeidsavtalen, sier Breivik.

- Tror du fortsatt at det er mulig å bli enig med Høyre og Frp etter gårsdagens brudd?

- Ja. Men det er en forutsetning at Høyre og Frp på Stortinget viser noe større vilje til å komme oss i møte enn det regjeringen har gjort, sier Breivik.

Landbrukspolitisk talsperson Line Henriette Hjemdal i KrF sier også at det er Høyre og Frp de vil forhandle med over helgen.

- Vi har snakket med dem i dag, og det har vært en positiv kontakt, sier hun.

Tror ikke på regjeringen

Handegard fra Senterpartiet er skuffet over avslaget fra sentrumspartiene.

- Jeg gjentar invitasjonen. Regjeringen har ikke presentert et forslag som ivaretar Hordaland og vestlandslandbruket. Jeg synes det er beklagelig dersom Venstre og Terje Breivik, som kjenner vestlandsjord­bruket fremfor noen, velger ­regjeringspartiene fremfor å få til en løsning her, sier Handegard.

På gården på Voss har ikke Røthe særlig tiltro til den sittende regjeringen. Han er også usikker på hva Venstre og KrF kan gjøre for bøndene.

- Nå får vi se om Ap og SV får lokket med seg sentrums­partiene. Jeg har tro på KrF, men Venstre stoler jeg ikke på, sier Røthe.