4000 liter propan lak ut

Knusande rapport etter stor propanlekkasje ved Aker Stord i juli.