Helse Bergen sendte 3.400 brev for lite

En datafeil har gjort at 3.431 brev ikke har blitt sendt ut fra Helse Bergen. Feilen har ikke gitt alvorlige medisinske konsekvenser, blir det hevdet.