• VIKTIGE MØTER: Jana Midelfart Hoff, føretakstillitsvald for legane i Helse Bergen, seier morgonmøta er svært viktig for å sikre ei god behandling av pasientane. Ho reagerer sterkt på at Helse Vest vurderer å kutte i legane sine morgonmøte, for å effektivisere drifta på poliklinikkane. FOTO: Eirik Brekke

Fryktar dårlegare pasientbehandling

Legane på Haukeland er kritiske til forslag som skal få ned sjukehuskøane. Dei fryktar det vil gje dårlegare pasientbehandling.