10.000 kroner for å besøke far

Familien mener det er uetisk å ta så mye betalt for parkeringen på Haukeland.