Høyres ordførerfinte

Hva gjør Victor D. Norman her?