Først ble mannen dømt for 50 voldtekter. Så ble han frifunnet.