• TRADISJON: - Ho skal sjølv få avgjera om ho skal konfirmerast, seier Meriam Njaastad som bar dottera Ingrid Njaastad Aasen fram til dåpen i Arna kyrkje i går. Ektemannen Kjell Aasen klargjer storebror Viljar (2 1/2) før gudstenesta startar. FOTO: Silje Katrin Robinson

Færre døyper borna i kyrkja

Stadig færre foreldre vel barnedåp for borna sine. Kyrkjeleiarene meiner dei låge dåpstala er ei utfordring for kyrkja.