Trafikkulykke i Grimesvingene

Førte til store trafikale problemer.