• TIL HVILKEN PRIS: Rapporten fra TØI slår fast at det er vanskelig å prissette rushtidavgiften. Assisterende direktør Kjell Werner Johansen foreslår 40 kroner per passering for Bergens del. FOTO: Elias Dahlen

Ekspert tror rushtidsavgiften bør være minst 40 kr pr. passering