• LUFTIG SKUEPLASS: Orlogskaptein/kvarterkommandant Kristin Andersen fra Bergenhus kommandantskap (fremst), prosjektleder Espen Svendsen fra Bymuseet i Bergen (i gul kjortel), Bergenhus' nye festningsforvalter Vidar A. Stusdal Fyllingsnes fra Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, Bergenhus festning - og driftsleder Trond Blom-Andersen fra Statsbygg (ikke med på bildet) har jobbet iherdig for å få alt på plass til Bergenhusdagene åpner i dag. Her er de på taket av Håkonshallen, der publikum også kan få komme opp - om de tør ... FOTO: RUNE SÆVIG

Middelaldersk sus over Bergenhus

Bergenhusdagene i dag og i morgen inneholder mange spennende og lærerike aktiviteter for både liten og stor.