• SAMAN: Wilma og Erling Nesse er dei einaste Dean Rich kjenner som "mommy" og "daddy". Her er familien i lag på Cebu på Fillippinane i jula. FOTO: PRIVAT

Dean får flytte til adoptivforeldra

Etter ni år kom endeleg beskjeden som Wilma og Erling Nesse har venta på. Adoptivsonen Dean Rich (9) på Fillippinane blir norsk.