• IMPONERTE: Tyske Tilmann Kumler og Katrin Meiser synest utsikta frå Fløyen er nydeleg. Fotoapparata på toppen får køyrt seg, og langt der nede skimtar ein doningen Aida Stella som snart fraktar turistlasset vidare.

Turistsesongen er i rute

Hotella er fullbooka, fleire kjem på besøk, og Fløibanen sette rekord i mai.